Ankara Etnoğrafya Müzesi, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk’ün direktifi ile planlanan ve kurulan ilk müzesidir. Binanın mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu Cumhuriyetin ilk dönem mimarlarının en değerlilerindendir. Etnoğrafya Müzesi’nin mimarisi İlkçağ’dan Cumhuriyet’e kadar geçen dönemlerden karakteristik özellikler taşımaktadır. Müze, 1930’da halka açılmış ve 1938 Kasım ayında Müzenin iç avlusu, Atatürk için geçici kabir olarak ayrılıncaya kadar açık kalmıştır. Bu süre içinde Müzedeki çalışmalar sürdürülmüş, 14.11.1956 tarihinde Uluslararası Müzeler Haftası nedeniyle gerekli değişiklikler yapılarak, tekrar halkın ziyaretine açılmıştır.

Etnoğrafya Müzesi’nde Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş zengin bir halk giysileri ve süs eşyaları koleksiyonu ile birlikte Osmanlı el yazması sanatının, Türk cam ve çini sanatının, maden sanatının ve ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri bulunmaktadır. Müze aynı zamanda Uşak, Bergama, Kula, Milas, Lâdik, Karaman, Niğde ve Kırşehir yörelerine ait halı ve kilim koleksiyonuna sahiptir. Müzenin ayrıca Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi de bulunmaktadır.