ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Lider Kuruluş)

Ankara Üniversitesi, büyük önder Atatürk tarafından kurulan, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder.

Türkiye’nin en büyük üniversitesi olan Ankara Üniversitesine bağlı 16 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 Devlet Konservatuarı’nda ön lisans ve lisans eğitimi; 13 enstitü ile lisansüstü eğitim sürdürülmektedir. Ayrıca 37 araştırma ve uygulama merkezi vardır. 42 ön lisans, 109 lisans ve 536 lisansüstü programıyla çok geniş bir yelpazeye sahip olan üniversitede,  2014 yılı sonu itibarıyla  yaklaşık 61 000 öğrenci (lisans ve lisansüstü öğrencisi) eğitim-öğrenim görmektedir. Üniversitemizde isteyen öğrenciler için ilk yıl yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır.  Yaklaşık 2000 öğretim üyesi bulunan Ankara Üniversitesi’nde  1.697 öğretim elemanı çalışmaktadır. Ayrıca Ankara Üniversitesi’nde 5.687 idari personel görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesinin 1980’li yıllardan beri, yurt dışı üniversitelerle iş birliği artmıştır. Halihazırda imzalanan protokol ve ikili anlaşmayla büyük kısmını Avrupa üniversitelerinin oluşturduğu yaklaşık 600 üniversite ile işbirliği devam etmektedir.  Pek çok uluslarararası kuruluşun (örneğin Uluslararası Üniversiteler Birliği,  Avrupa Üniversiteler Birliği, Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı vb.) üyesidir.