Euro-Innovanet  merkezi Roma’da bulunan özel bir araştırma ve danışmanlık kurumudur. Politika karar alma süreçlerini destekleyen yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamaların geliştirilmesi için çalışır. Üstlendiği misyonu üst düzey araştırmacıları ve danışmanları ile bilimsel ve mesleki deneyimi aracılığıyla sürdürür.

Euro Innovanet’in Avrupa Birliği projelerinde özellikle mesleki eğitim ve öğretim, rehberlik, işgücü piyasası, yerel kalkınma ve benzeri konularda çok büyük bir tecrübeye sahiptir. Ayrıca, müzeler, kültürel varlıklar, eğitim kursları organizasyonu ve profesyonel rehberlik alanlarında da uzun yıllara dayanan güçlü bir deneyime de sahiptir.

Euro Innovanet, uluslararası ortaklar, yerel yönetimler, üniversiteler, mesleki eğitim sağlayıcıları ve sektörel düzeyde sosyal ortaklarla birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.