BU PROJE T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞINCA (ULUSAL AJANS, HTTP://WWW.UA.GOV.TR) YÜRÜTÜLEN ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA VE AVRUPA KOMISYONU’NDAN SAĞLANAN HIBEYLE GERÇEKLEŞTIRILMIŞTIR. BURADA YER ALAN GÖRÜŞLERDEN ULUSAL AJANS VEYA AVRUPA KOMİSYONU SORUMLU TUTULAMAZ.

Ülkemizdeki müze çalışanlarına, müze/müzecilik eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilere ve insan kaynakları alanında kariyer hedefleyenlere yönelik; mesleki ve akademik eğitim programları geliştirmek amacıyla tasarlanan “Müze Profesyonelleri Projesi”, ulusal ve uluslararası ortakların işbirliği ve Türkiye Ulusal Ajans aracılığıyla aktarılan Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürütülmektedir.

Amaçlar

 • Ülkemizdeki müze çalışanları ve müzecilik/müze eğitimi alanlarında mesleki eğitim kalitesinin arttırılması,
 • Üniversite-sektör işbirliğinin sağlanması,
 • Çağdaş müzeciliğin e-öğrenme portalı ile sunulması, yaygınlaştırılması ve sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır.

Proje Faaliyetleri

 1. Türkiye’deki müzeler için mevcut durumun ortaya konması ve ihtiyaçların tesbiti
 2. Müze alanında etki analizi yapılması
 3. Müze/müzecilik eğitimi alanında lisansüstü eğitime ve mesleki eğitime ilişkin müfredat geliştirilmesi
 4. Müze/müzecilik eğitimi alanında bir E-öğrenme portalın geliştirilmesi
 5. Müze/müzecilik alanında verilen lisansüstü alanında eğitimin kalitesinin artırılması ve bu alanda halihazırda çalışanların niteliğinin daha da artırılmasına yönelik Politika Önerileri  Raporunun  hazırlanması
 6. Ulaşılan sonuçların paylaşılacağı ulusal ve uluslararası toplantıların düzenlenmesi

Beklenen Sonuçlar

 • Ülkemizde müzelerin, ziyaretçilerinin ve müze çalışanlarının ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek politika, strateji ve uygulama önerilerinin oluşturulması,
 • Mevcut ve potansiyel müze profesyonellerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak yerel ve uluslararası düzlemde stratejik ortaklıklar kurulması ve iyi uygulamaların paylaşılması,
 • Gerçekleştirilecek mevcut durum analizi, ihtiyaç analizi ve etki analizi sonuçlarıyla uyumlu, müze profesyonellerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir mesleki eğitim programının tasarlanması,
 • Çağdaş müzecilik alanında yenilikçi öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri ile bilişim teknolojileri temelli e-öğrenme olanaklarının yaratılması, dijital araştırma ve öğrenmenin teşvik edilmesi, katılımcı ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda esnek öğrenme yollarının oluşturulması,
 • Hazırlanacak eğitim programı ile ulusal düzeyde üniversiteler ve ilgili kurumlar için öncü ve örnek bir model oluşturmak.

 

Hedef Kitle:

 • Müzelerin mevcut ve potansiyel çalışanları
 • Müzecilik, Müze Yönetimi, Müze Eğitimi, Sanat Yönetimi ve Sanat tarihi öğrencileri

Yararlanıcılar:

 • C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Müze çalışanları
 • Akademisyenler
 • Müzecilik, Müze Eğitimi, Müze Yönetimi gibi ilgili bölümlerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri;
 • Çağdaş müzecilik alanında kariyer hedefleyen bireyler
 • Yerel yönetimler
 • Müzecilik alanında çalışan eğitimciler ve uzmanlar
 • Yerel yönetimler
 • İlgili dernek ve kurumlar

Ortaklar:

 • Ankara Üniversitesi (Koordinatör)-Türkiye
 • Etnoğrafya Müzesi Museum-Türkiye
 • TURKKAD-Türkiye
 • Euro Innovanet-İtalya
 • Ironbridge George Müzesi-İngiltere
 • Sibiu Universitesi-Romanya