Sibiu Lucian Blaga Üniversitesi (LBUS), Alman topraklarının tarihi başkenti, Habsburg döneminde Transylvania valilerinin yerleşim yeri olan Sibiu kentinde yer almaktadır.  Kentte yükseköğrenim eski bir geçmişe sahip olmakla birlikte, üniversite bugünkü haliyle  “yeni” bir üniversite olarak 1990 yılında kurulmuştur.

LBUS, bir öğretim ve araştırma kurumu olarak halen dokuz fakülte, 17 000 öğrenci ve 1000 akademik ve akademik olmayan personeli ile faaliyet göstermektedir.  LBUS bilgisayar bilimlerinden sosyal bilimlere yayılan geniş bir yelpazede kapsamlı bir eğitim imkânı sunması yanı sıra yoğun araştırma faaliyetleri de gerçekleştirir. LBUS, ileri düzeyde uluslararası bir profiline sahip olması yanı sıra devam eden Erasmus Mundus programına sahip tek Romen üniversitedir.

LBUS temel hedefleri, bilimsel araştırmanın gelişimine katkıda bulunmak; eğitim sürecinin kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası düzlemde özel ve kamu kuruluşları ile stratejik ortaklıklar geliştirmek; sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. LBUS,  yüklendiği özel misyonu ile temel hedeflerini elde etmeye yönelik olarak öğretim, araştırma, öğrencilere kariyer rehberliği, öğretmenler için kariyer gelişimi, eğitim, araştırma ve geliştirme konusunda ortaklıklar kurma ve geliştirme alanlarında düzenli faaliyetler yürütür. Finansman kaynakları, ulusal bütçe, kamu ve özel sektör araştırma ve geliştirme fonları ile öğrenim ücretlerinden oluşur. Tarih, Restorasyon ve Protestan İlahiyat Bölümü, müzecilik çalışmaları alanında araştırmalar ile ulusal ve uluslararası kaynaklarla finanse edilen projelerde kayda değer bir portföye sahiptir. LBUS, kendi iç kalite kontrol sistemi yanı sıra Üstün Eğitim Sistemi Romanya Ajansı’nın (Aracis)  da gözetimindedir.