Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD), 6 Mayıs 1966 “Türk Ev Kadınları Derneği” adıyla kurulmuş, 1971 yılında bu isim “Türk Kadınları Kültür Derneği” olarak değiştirilmiştir. 10 11,1970 tarih ve 7/1552 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “kamu yararına çalışan dernekler” arasına alınmıştır. Derneğin genel merkezi, Ankara’dadır. Adana, Gaziantep, İstanbul, Konya, Kütahya ve  Manisa şubeleri bulunmaktadır.

Derneğin amacı, kadınların aşırı ve yıkıcı ideolojilere karşı bilgilendirilmesi, millî varlığımızı oluşturan kültür, tarih, manevî değerler ve kıymet hükümlerinin yaşatılması ve gençlere aktarılmasıdır. Üyeleri aracılığıyla kültürel kurumlar, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yakın ilişkiler içindedir.